Projekt pn. "BYDGOSKO – TORUŃSKIE PARTNERSTWO
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU"

finansowane z Europejski Obszar Gospodarczy